Ελαιογραφίες

Όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη!
Η καρδιά μου λιώνι για σένα
1 σχόλιο: